H.E.E.D. 10 point platform for good governance

10 Point Platform of Governance of Team Rufus

Kining tanan nga mga Plataporma de Gobyerno maoy makahatag sa tinood na serbisyo timaan sa husto nga local nga pangagamhanan.